Financiële tussenkomst

Mogelijke subsidies

VVH Consult is een erkende dienstverlener bij Alimento om wille van certificaat Q-for voor diensten coaching, training en advies.

– Opleidingen in ‘open aanbod’ zijn gratis of tegen een gereduceerd tarief voor werknemers uit volgende paritaire comités:

PC 118 (arbeiders voedingsindustrie)

PC 220 (bedienden voedingsindustrie)

PC 200 (aanvullend nationaal paritair comité bedienden -> enkel voedingsspecifieke opleidingen)

Ook uitzendkrachten actief in PC 118 en 220 kunnen deelnemen aan dezelfde gunstige voorwaarden.

– Voor opleidingen in house, coaching en advies is de financiële tussenkomst afhankelijk van de grootte van uw onderneming en de paritaire comités waaronder uw werknemers vallen.

  Meer info kan u verkrijgen bij Alimento of VVH Consult