_DSF1634

Mijn verhaal?

Kenniscentrum rond voedselveiligheid en kwaliteit, voor grote en kleine bedrijven in de voedingssector

Vertegenwoordigd door Veerle Van Hoecke

  • Afgestudeerd in 1999 als bio-ingenieur chemie
  • 6 jaar ervaring als kwaliteitsmanager in de zuivelsector
  • Sinds 2005 expertise als onafhankelijke consulente in diverse voedingssectoren

Uitgebreide praktijkervaring als basis voor een professionele en pragmatische aanpak

MISSIE en WAARDEN

Integriteit

Veerle Van Hoecke, VVH Consult is eerlijk en betrouwbaar!!!

Transparante communicatie

VVH Consult staat erop dat wederzijdse informatie in vertrouwen gegeven en behandeld wordt

Professioneel

VVH Consult werkt vakkundig, met kennis van zake

Kennisoverdracht

Op korte termijn wordt door VVH Consult de nodige input en kennis gegeven aan de klant

Interactie

Er is een continue wisselwerking tussen VVH Consult en de klant; zo wordt altijd op maat gewerkt.

Duurzaam

Er wordt een systeem op lange termijn uitgewerkt waar de klant perfect autonoom mee verder kan

Resultaatgericht

Met VVH Consult wordt het doel dat gesteld wordt, bereikt

Actueel

VVH Consult werkt up to date, de gegeven input is geldig op het moment

Kostenefficiëntie

De gemaakte kosten nav samenwerking met VVH Consult, zijn recht evenredig met de efficiëntie die behaald wordt