03Jan

Met de nieuwe versie van Qfor werden ook de Qfor-klassen ingevoerd.

De Qfor-klassen hebben als doel de organisatie op basis van haar kwaliteitsindicatoren te positioneren ten opzichte van andere Qfor erkende organisaties binnen eenzelfde categorie.

De positionering gebeurt op basis van de Qfor-score.

In 2018 werd door VVH Consult PLATINUM behaald, wat zoveel wil zeggen als de ‘best of classes’. … een beetje trots zijn mag ;-).

Op  naar 2019 om het minstens even goed te blijven doen!